ข่าวสารและกิจกรรม

การแข่งขันเล่านิทาน ระดับชั้น ป.3 - ป.6 ปีการศึกษา 2566 (ประเภททีม หัวข้อ "นิทานคุณธรรม")

  • 13/12/2566
เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 โรงเรียนโสมาภาได้จัดกิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (ประเภททีม หัวข้อ "นิทานคุณธรรม" ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมสมพงศ์ เวลา 08.20 - 13.00 น.

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2567

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2567

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2567

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2567
Top