ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1-ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 20/12/2566
โรงเรียนโสมาภา ได้จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเตรียมความพร้อมของนักเรียน ในการแข่งขันภายใน - ภายนอก โรงเรียน

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2567

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2567

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2567

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2567
Top