ข่าวสารและกิจกรรม

ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ป.3 ปีการศึกษา 2566

  • 21/01/2567
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนโสมาภา วันที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 08.00 -16.30 น.

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2567

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2567

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2567

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2567
Top