ข่าวสารและกิจกรรม

การแข่งขัน Story Telling ได้รับรางวัลชนะเลิศ เด็กชายเอกภพ พงษหา

  • 23/01/2567
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายเอกภพ พงษหา ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน "Story Telling เล่านิทานภาษาอังกฤษ" งานนิทรรศการวิชาการสรรค์สร้าง ครั้งที่ ๒๖ "นมร.ส.ว.๒ กิจกรรมดี มีคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ" ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2567

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2567

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2567

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2567
Top