ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีระลึกถึงพระคุณพันโทสมพงศ์ โสมาภา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนโสมาภา

  • 11/01/2567
กิจกรรมวันครู โสมาภา พิธีระลึกถึงพระคุณพันโทสมพงศ์ โสมาภา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนโสมาภา วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 09.20 น. ณ สนามหน้าเสาธง มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมพิธี
.
16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครูแห่งชาติ เพื่อเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ของชาติ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครู ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เกิดความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงาน และมีความภาคภูมิใจในอาชีพครู

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2567

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2567

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2567

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2567
Top