ข่าวสารและกิจกรรม

เปิดเรียนกิจกรรมพัฒนาทักษะพิเศษ (เย็น) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

  • 04/06/2567
เปิดเรียนกิจกรรมพัฒนาทักษะพิเศษ (เย็น) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (วันแรก) เริ่มเรียนตั้งแต่ เวลา 15.40 -16.40 น.

ทางโรงเรียนได้เปิดเรียนกิจกรรมพัฒนาทักษะพิเศษ ระดับอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เน้นฝึกฝนและพัฒนาความสามารถของนักเรียนตามความสนใจและความถนัด ทั้งในด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณอันพึงประสงค์ และทั้งทักษะความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

ทำเนียบสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567

  • 03/07/2567

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ปี 2567

  • 01/07/2567

ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียน และสภานักเรียน รุ่นที่ 44 ปีการศึกษา 2567

  • 28/06/2567

FUN FRIDAY (IEP) แฟชั่นทรงผมแบบอิสระ

  • 28/06/2567
Top