ข่าวสารและกิจกรรม

วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน

  • 05/06/2567
5 มิถุนายนของทุกปี
วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก
โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
"พลิกฟื้นผืนดิน สู้วิกฤตภัยแล้ง"

ตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษา ร่วมกันเดินรณรงค์ วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณ อาคารเรียนชั้น 1 พร้อมทั้งมีตัวแทนนักเรียนมาให้ความรู้เกี่ยวกับ วันสิ่งแวดล้อมโลกที่หน้าเสาธง
 

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

ทำเนียบสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567

  • 03/07/2567

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ปี 2567

  • 01/07/2567

ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียน และสภานักเรียน รุ่นที่ 44 ปีการศึกษา 2567

  • 28/06/2567

FUN FRIDAY (IEP) แฟชั่นทรงผมแบบอิสระ

  • 28/06/2567
Top