ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมไหว้ครู ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2567

  • 06/06/2567
กิจกรรมวันไหว้ครู ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2567 วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 08.20 - 10.30 น. ณ ห้องประชุมสมพงศ์

พิธีไหว้ครู เป็นวัฒนธรรมประเพณีของไทย ที่ให้ศิษย์แสดงถึงความกตัญญูกตเวทิคุณต่อครูอาจารย์ ที่ได้ให้ความรู้ ให้การอบรมสั่งสอนศิษย์ และเห็นคุณค่าของประเพณีไหว้ครูรวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีการไหว้ครูของไทยสืบไป ดังนั้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพต่อครูผู้สอน และแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อครูอาจารย์ โรงเรียนโสมาภา จึงกำหนดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นในวันเวลาดังกล่าวข้างต้น
 

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

ทำเนียบสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567

  • 03/07/2567

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ปี 2567

  • 01/07/2567

ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียน และสภานักเรียน รุ่นที่ 44 ปีการศึกษา 2567

  • 28/06/2567

FUN FRIDAY (IEP) แฟชั่นทรงผมแบบอิสระ

  • 28/06/2567
Top