ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567

  • 14/06/2567
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 กิจกรรมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 - วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสมพงศ์ โรงเรียนโสมาภา

โรงเรียนโสมาภา มีนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครู-บุคลากร นักเรียนได้ร่วมกันประพฤติ ปฏิบัติในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กิจกรรมอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตร จึงกำหนด จัดขึ้นทุกปีการศึกษา และกำหนดเป็นนโยบายที่นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม และในปีการศึกษา 2567 โรงเรียนมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “คุณธรรมนำความรู้” และนำคุณธรรมจริยธรรมสู่โรงเรียน

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

ทำเนียบสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567

  • 03/07/2567

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ปี 2567

  • 01/07/2567

ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียน และสภานักเรียน รุ่นที่ 44 ปีการศึกษา 2567

  • 28/06/2567

FUN FRIDAY (IEP) แฟชั่นทรงผมแบบอิสระ

  • 28/06/2567
Top