ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมหนูน้อยปลอดภัย (ซ้อมติดอยู่ในรถ) ปีการศึกษา 2567

  • 18/06/2567
กิจกรรมหนูน้อยปลอดภัย (ซ้อมติดอยู่ในรถ) มีนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีคุณครูสมนึก รื่นพิทักษ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ สาธิตและให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติจริง กิจกรรมจัดขึ้นในอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 - 09.20 น.

โรงเรียนโสมาภา จัดกิจกรรมหนูน้อยปลอดภัยขึ้น เพื่อให้เด็กดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง และสามารถปฏิบัติจนเป็นนิสัย รู้จักการระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

ทำเนียบสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567

  • 03/07/2567

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ปี 2567

  • 01/07/2567

ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียน และสภานักเรียน รุ่นที่ 44 ปีการศึกษา 2567

  • 28/06/2567

FUN FRIDAY (IEP) แฟชั่นทรงผมแบบอิสระ

  • 28/06/2567
Top