ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมศิลปะในสวน ระดับชั้นอนุบาล เดือนมิถุนายน 2567

  • 19/06/2567
กิจกรรม ศิลปะในสวน ระดับอนุบาล เดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนโสมาภา ให้ความสำคัญในเรื่องพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ของนักเรียนปฐมวัย ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมไปถึงเรื่องสุขภาพจิตที่ดีของเด็ก จึงจัดกิจกรรมศิลปะในสวนขึ้นในปีการศึกษา 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยอมรับ แสดงออกถึงความพอใจในผลงานของตนเอง และผู้อื่น มีความสุขกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ โดยกิจกรรมจะจัดในคาบเรียนของวิชาศิลปะภายนอกห้องเรียน บริเวณสวนลานไทร เดือนละ 1 ครั้ง ในวันพุธ พฤหัสบดี และศุกร์ สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ หรือดูตามความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

ทำเนียบสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567

  • 03/07/2567

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ปี 2567

  • 01/07/2567

ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียน และสภานักเรียน รุ่นที่ 44 ปีการศึกษา 2567

  • 28/06/2567

FUN FRIDAY (IEP) แฟชั่นทรงผมแบบอิสระ

  • 28/06/2567
Top