ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม one free day (วันฟรีเดย์)

  • 21/06/2567
กิจกรรม one free day (วันฟรีเดย์) จัดขึ้นในทุกวันศุกร์

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย มากกว่าการเรียนการสอนที่ได้จากหนังสือเรียนตามสโลแกนที่ว่า......"นั่งให้น้อย เล่นให้มาก ปราศจากหน้าจอ"เสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิต และพัฒนาการที่สำคัญทั้ัง 4 ด้าน รวมไปถึงส่งเสริมความมั่นใจ กล้าพูดกล้าแสดงออก และการอยู่ร่วมกับเพื่อนๆ ในชั้นเรียนได้อย่างมีความสุข

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

ทำเนียบสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567

  • 03/07/2567

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ปี 2567

  • 01/07/2567

ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียน และสภานักเรียน รุ่นที่ 44 ปีการศึกษา 2567

  • 28/06/2567

FUN FRIDAY (IEP) แฟชั่นทรงผมแบบอิสระ

  • 28/06/2567
Top