ข่าวสารและกิจกรรม

มาตรฐานอาหารปลอดภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

  • 25/06/2567
วันอังคารที่ 25 มิถุยาน 2567 เวลา 10.00 - 10.50 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ได้เข้าตรวจประเมินความพร้อมด้านสุขาภิบาลอาหาร ในโรงเรียน ตามแผนดำเนินงานพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครในสถานศึกษาในพื้นที่เขตบึงกุ่ม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

เพื่อให้มีการป้องกัน เฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโรค และสารพิษในอาหารและน้ำ เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการปรับปรุง และจำหน่ายอาหารที่สะอาด ปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และมีความรู้ ความเข้าใจ มีทางเลือกในการซื้ออาหารที่ปลอดภัยบริโภค

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

ทำเนียบสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567

  • 03/07/2567

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ปี 2567

  • 01/07/2567

ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียน และสภานักเรียน รุ่นที่ 44 ปีการศึกษา 2567

  • 28/06/2567

FUN FRIDAY (IEP) แฟชั่นทรงผมแบบอิสระ

  • 28/06/2567
Top