ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2567

  • 26/06/2567
26 มิถุนายน “วันสุนทรภู่”

วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันสุนทรภู่” ซึ่งท่านได้รับยกย่องว่าเป็นกวีเอกของไทยและของโลก โรงเรียนโสมาภาจึงจัด กิจกรรมขึ้นในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 08.20 - 10.20 น. ณ ห้องประชุมสมพงศ์

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับประวัติและผลงานสุนทรภู่ เกิดความภาคภูมิใจในการสืบทอด และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมทางภาษาไทย

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

ทำเนียบสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567

  • 03/07/2567

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ปี 2567

  • 01/07/2567

ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียน และสภานักเรียน รุ่นที่ 44 ปีการศึกษา 2567

  • 28/06/2567

FUN FRIDAY (IEP) แฟชั่นทรงผมแบบอิสระ

  • 28/06/2567
Top