ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียน และสภานักเรียน รุ่นที่ 44 ปีการศึกษา 2567

  • 28/06/2567
พิธีมอบปลอกแขนประธานนักเรียน และสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567 โดยมีท่านอาจารย์อัจฉราวดี คำภานุช ผู้อำนวยการโรงเรียนโสมาภา เป็นผู้มอบ ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 08.10 - 08.20 น. ณ หน้าเสาธง

รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน
โรงเรียนโสมาภา ปีการศึกษา 2567
ด.ช. รชต สุขยานี ประธานนักเรียน
ด.ญ.ปราญชลี หมวดชนะ รองประธาน
ด.ญ.ญาตา อาศิรพาท รองประธาน
ด.ญ.ณัฐกฤตา เพชรแก้ว เลขาสภานักเรียน
ด.ช.ธนกฤต เอกภูริธวัช กรรมการสภานักเรียน
ด.ญ.กัญญภัทร วงษ์เทศ กรรมการสภานักเรียน
ด.ญ.ณัฐรินีย์ ใจแสน กรรมการสภานักเรียน
ด.ช.จิรวัฒน์ แก่นอูฐ กรรมการสภานักเรียน
ด.ช.กิตติพิชญ์ วรเวทย์มงคล กรรมการสภานักเรียน
ด.ช.นภณัฏฐ์ โม่งทองหลาง กรรมการสภานักเรียน
ด.ช. ธรรมวรุตม์ ธรรมบัญชา กรรมการสภานักเรียน
ด.ญ.แพรพรพรรษ์ อินทวะระ กรรมการสภานักเรียน
ด.ญ.ญดา จันทร์ทรง กรรมการสภานักเรียน

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

ทำเนียบสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567

  • 03/07/2567

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ปี 2567

  • 01/07/2567

FUN FRIDAY (IEP) แฟชั่นทรงผมแบบอิสระ

  • 28/06/2567

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2567

  • 26/06/2567
Top