ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ปี 2567

  • 01/07/2567
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.10 - 10.00 น. ณ สนามโรงเรียนโสมาภา

ด้วยในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนโสมาภาได้เล็งเห็นความสำคัญของกิจการลูกเสือไทย จึงได้จัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณและร่วมพิธีสวนสนาม ขึ้นในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อกิจการ ลูกเสือไทย
 

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

ทำเนียบสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567

  • 03/07/2567

ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียน และสภานักเรียน รุ่นที่ 44 ปีการศึกษา 2567

  • 28/06/2567

FUN FRIDAY (IEP) แฟชั่นทรงผมแบบอิสระ

  • 28/06/2567

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2567

  • 26/06/2567
Top