ผลงานและความภาคภูมิใจ

เด็กหญิงปัญญดา หนูขาว ผู้สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ ๒ ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร TOP GPA TEST

  • 11/03/2566
  • แชร์ :
ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงปัญญดา   หนูขาว
เป็นผู้สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ ๒ 
ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-ป.๓)
โครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ TOP GPA TEST
ครั้งที่ ๑๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕

รางวัลอื่นๆดูทั้งหมด

รายงานผลประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565

  • 18/07/2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายวรเมธ ถาวรวัฒนสิริกุล สอบได้คะแนนเต็ม 100 (O-NET) ปีการศึกษา 2565 วิชาภาษาอังกฤษ

  • 29/03/2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพนนท์ สุรเกียรติ สอบได้คะแนนเต็ม 100 (O-NET) ปีการศึกษา 2565 วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ

  • 29/03/2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายจีรวิทย์ สนิทใจ สอบได้คะแนนเต็ม 100 (O-NET) ปีการศึกษา 2565 วิชาภาษาอังกฤษ

  • 29/03/2566
Top