ผลงานและความภาคภูมิใจ

เด็กหญิงปัญญดา หนูขาว ผู้สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ ๒ ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร TOP GPA TEST

  • 11/03/2566
  • แชร์ :
ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงปัญญดา   หนูขาว
เป็นผู้สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ ๒ 
ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-ป.๓)
โครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ TOP GPA TEST
ครั้งที่ ๑๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕

รางวัลอื่นๆดูทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง นันท์นภัส ฉิมมาลี สอบได้ 100 คะแนนเต็ม READING TEST : RT

  • 29/03/2567

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย นิธิศ เชยชื่นกลิ่น สอบได้ 100 คะแนนเต็ม READING TEST : RT

  • 29/03/2567

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย ณัฐชนนท์ ไกรทอง สอบได้ 98 จากคะแนนเต็ม 100 READING TEST : RT

  • 29/03/2567

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง พิชญดา สัญญาโน สอบได้ 98 จากคะแนนเต็ม 100 READING TEST : RT

  • 29/03/2567
Top