ผลงานและความภาคภูมิใจ

เด็กชายกัลป์ภัทร์ ดิลกธรรมพันธ์ ผู้สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ ๒ ของภาคกรุงเทพมหานคร TOP GPA TEST

  • 11/03/2566
  • แชร์ :
ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายกัลป์ภัทร์  ดิลกธรรมพันธ์
เป็นผู้สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ ๒ 
ของภาคกรุงเทพมหานคร
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-ป.๓)
โครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ TOP GPA TEST
ครั้งที่ ๑๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕

รางวัลอื่นๆดูทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงศรีวัตสา รัตนโชเต สอบได้ ๑๙๒ คะแนน เป็นอันดับที่ ๑ ของประเทศ

  • 05/10/2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกรพิศา คุณธาราภรณ์ สอบได้ ๑๔๒ คะแนน เป็นอันดับที่ ๗ ของภาค

  • 05/10/2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายรัชพล ไกรทอง สอบได้ ๑๘๓ คะแนน เป็นอันดับที่ ๑ ของภาค และอันดับที่ ๔ ของประเทศ

  • 05/10/2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายฌานชยินทร์ เย็นใจ สอบได้ ๑๕๘ คะแนน เป็นอันดับที่ ๗ ของภาค

  • 05/10/2566
Top