ผลงานและความภาคภูมิใจ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายจิรพัฒน์ ชนะฤทธิชัย สอบได้ ๑๓๒ คะแนน เป็นอันดับที่ ๓ ของภาค

  • 05/10/2566
  • แชร์ :
ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายวรเมธ   ถาวรวัฒนสิริกุล
สอบได้ ๑๓๒ คะแนน เป็นอันดับที่ ๓ ของภาค
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
วิชาคณิตศาสตร์
โครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ TOP TEST CENTER
ครั้งที่ ๔๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

รางวัลอื่นๆดูทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงศรีวัตสา รัตนโชเต สอบได้ ๑๙๒ คะแนน เป็นอันดับที่ ๑ ของประเทศ

  • 05/10/2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกรพิศา คุณธาราภรณ์ สอบได้ ๑๔๒ คะแนน เป็นอันดับที่ ๗ ของภาค

  • 05/10/2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายรัชพล ไกรทอง สอบได้ ๑๘๓ คะแนน เป็นอันดับที่ ๑ ของภาค และอันดับที่ ๔ ของประเทศ

  • 05/10/2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายฌานชยินทร์ เย็นใจ สอบได้ ๑๕๘ คะแนน เป็นอันดับที่ ๗ ของภาค

  • 05/10/2566
Top