ผลงานและความภาคภูมิใจ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย ชิติพัทธ์ ศุภรัตน์สมบัติ สอบได้คะแนนเต็ม 100 (O-NET) ปีการศึกษา 2566 วิชาภาษาอังกฤษ

  • 27/03/2567
  • แชร์ :
ขอแสดงความยินดี
ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

เด็กชาย ชิติพัทธ์  ศุภรัตน์สมบัติ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

สอบได้คะแนนเต็ม 100
วิชาภาษาอังกฤษ

รางวัลอื่นๆดูทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง นันท์นภัส ฉิมมาลี สอบได้ 100 คะแนนเต็ม READING TEST : RT

  • 29/03/2567

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย นิธิศ เชยชื่นกลิ่น สอบได้ 100 คะแนนเต็ม READING TEST : RT

  • 29/03/2567

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย ณัฐชนนท์ ไกรทอง สอบได้ 98 จากคะแนนเต็ม 100 READING TEST : RT

  • 29/03/2567

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง พิชญดา สัญญาโน สอบได้ 98 จากคะแนนเต็ม 100 READING TEST : RT

  • 29/03/2567
Top