ผลงานและความภาคภูมิใจ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย ปภิณวิช ตันติเจริญวิวัฒน์ สอบได้ 97 จากคะแนนเต็ม 100 READING TEST : RT

  • 29/03/2567
  • แชร์ :
ขอแสดงความยินดี
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน

READING TEST : RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2566

เด็กชาย ปภิณวิช  ตันติเจริญวิวัฒน์ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

ผลการประเมินการอ่าน

97 จากคะแนนเต็ม 100

รางวัลอื่นๆดูทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง นันท์นภัส ฉิมมาลี สอบได้ 100 คะแนนเต็ม READING TEST : RT

  • 29/03/2567

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย นิธิศ เชยชื่นกลิ่น สอบได้ 100 คะแนนเต็ม READING TEST : RT

  • 29/03/2567

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย ณัฐชนนท์ ไกรทอง สอบได้ 98 จากคะแนนเต็ม 100 READING TEST : RT

  • 29/03/2567

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง พิชญดา สัญญาโน สอบได้ 98 จากคะแนนเต็ม 100 READING TEST : RT

  • 29/03/2567
Top