ผลงานและความภาคภูมิใจ

โครงการทดสอบความรู้ประจำปีการศึกษา 2565 โดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด

  • 04/11/2565
  • แชร์ :
โครงการทดสอบความรู้ประจำปีการศึกษา 2565  โดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด
เด็กหญิงกัญญาภัค ปานหอทอง ได้รับรางวัล อันดับ 1 ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร ระดับชั้น ป.4 วิชาสังคมศึกษา

รางวัลอื่นๆดูทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง นันท์นภัส ฉิมมาลี สอบได้ 100 คะแนนเต็ม READING TEST : RT

  • 29/03/2567

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย นิธิศ เชยชื่นกลิ่น สอบได้ 100 คะแนนเต็ม READING TEST : RT

  • 29/03/2567

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย ณัฐชนนท์ ไกรทอง สอบได้ 98 จากคะแนนเต็ม 100 READING TEST : RT

  • 29/03/2567

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง พิชญดา สัญญาโน สอบได้ 98 จากคะแนนเต็ม 100 READING TEST : RT

  • 29/03/2567
Top