ผลงานและความภาคภูมิใจ

โครงการทดสอบความรู้ประจำปีการศึกษา 2565 โดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด

  • 04/11/2565
  • แชร์ :
โครงการทดสอบความรู้ประจำปีการศึกษา 2565  โดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด
เด็กหญิงวิชญ์ปิยา  หลักคำ ได้รับรางวัล อันดับ 1 ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร (ภาค) ระดับชั้น ป.5 วิชาสังคมศึกษา

รางวัลอื่นๆดูทั้งหมด

โครงการทดสอบความรู้ประจำปีการศึกษา 2565 โดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด

  • 04/11/2565

โครงการทดสอบความรู้ประจำปีการศึกษา 2565 โดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด

  • 04/11/2565

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโสมาภา เด็กชายรัชพล ไกรทอง

  • 04/10/2565

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

  • 30/09/2565
Top