News & Activities

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2024
งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26
"Somapa Change You Life For The Better"
วันที่ 29 - 30 มกราคม 2567

News Gallery

Other newsView all

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2024

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2024

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2024

Somapa Spelling Bee Final Round

  • 24/01/2024
Top