ข่าวสารและกิจกรรม

น่ารักเกิน เด็กๆกับวิชาพลศึกษา

  • 25/05/2566
เพื่อให้เด็กๆ ได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายพร้อมๆ กับพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็กๆ ได้เล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมร่วมกัน

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

สัปดาห์วันอาเซียน วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566

  • 11/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.10 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 11/08/2566

แข่งขันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • 10/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 10/08/2566
Top