ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมประกวดมารยาทไทย เดือนมิถุนายน 2566 หัวข้อการไหว้พระขณะยืน

  • 21/06/2566
ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ร่วมกิจกรรมประกวดมารยาทไทย เดือนมิถุนายน 2566 ณ ห้องจริยธรรม หัวข้อการไหว้พระขณะยืน

เพื่อสร้างความตระหนักและให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม และประเพณีไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล นักเรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และให้ความสำคัญกับความเป็นไทย

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

สัปดาห์วันอาเซียน วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566

  • 11/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.10 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 11/08/2566

แข่งขันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • 10/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 10/08/2566
Top