News & Activities

กิจกรรมประกวดมารยาทไทย เดือนมิถุนายน 2566 หัวข้อการไหว้พระขณะยืน

  • 21/06/2023
ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ร่วมกิจกรรมประกวดมารยาทไทย เดือนมิถุนายน 2566 ณ ห้องจริยธรรม หัวข้อการไหว้พระขณะยืน

เพื่อสร้างความตระหนักและให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม และประเพณีไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล นักเรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และให้ความสำคัญกับความเป็นไทย

News Gallery

Other newsView all

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2024

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2024

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2024

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2024
Top