ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ป.6 ปีการศึกษา 2566

  • 24/06/2566
กิจกรรมค่ายพุทธบุตรและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนา ในพุทธมณฑล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนโสมาภาได้จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โดยมีกิจกรรม ค่ายพุทธบุตร เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว โดยเน้นให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ และน้อมนำหลักธรรมคำสอนมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 - อาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

สัปดาห์วันอาเซียน วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566

  • 11/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.10 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 11/08/2566

แข่งขันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • 10/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 10/08/2566
Top