ข่าวสารและกิจกรรม

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษาศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา

  • 08/08/2566
เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง และเพิ่มพูนความรู้นอกห้องเรียนนำมาประกอบการเรียนการสอน และนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ โรงเรียนจึงนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชดำริโรงเรียนข้าว และชาวนา กรมการข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 7 - วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 -14.00 น.

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2567

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2567

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2567

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2567
Top