ข่าวสารและกิจกรรม

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษาศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา

  • 08/08/2566
เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง และเพิ่มพูนความรู้นอกห้องเรียนนำมาประกอบการเรียนการสอน และนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ โรงเรียนจึงนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชดำริโรงเรียนข้าว และชาวนา กรมการข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 7 - วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 -14.00 น.

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

สัปดาห์วันอาเซียน วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566

  • 11/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.10 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 11/08/2566

แข่งขันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • 10/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 10/08/2566
Top