News & Activities

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษาศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา

  • 08/08/2023
เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง และเพิ่มพูนความรู้นอกห้องเรียนนำมาประกอบการเรียนการสอน และนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ โรงเรียนจึงนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชดำริโรงเรียนข้าว และชาวนา กรมการข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 7 - วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 -14.00 น.

News Gallery

Other newsView all

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566

  • 04/12/2023

กิจกรรมพ่อแม่ครูอาสา ระดับประถมศึกษา เดือน พฤศจิกายน 2566

  • 30/11/2023

ประชุมผู้ปกครอง เตรียมลูกสู่ ป.1

  • 28/11/2023

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2566

  • 27/11/2023
Top