ข่าวสารและกิจกรรม

แข่งขันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • 10/08/2566
กิจกรรมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียน ตั้งแต่เวลา 10.30 -14.00 น.

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

สัปดาห์วันอาเซียน วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566

  • 11/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.10 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 11/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 10/08/2566

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษาศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา

  • 08/08/2566
Top