News & Activities

แข่งขันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • 10/08/2023
กิจกรรมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียน ตั้งแต่เวลา 10.30 -14.00 น.

News Gallery

Other newsView all

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566

  • 04/12/2023

กิจกรรมพ่อแม่ครูอาสา ระดับประถมศึกษา เดือน พฤศจิกายน 2566

  • 30/11/2023

ประชุมผู้ปกครอง เตรียมลูกสู่ ป.1

  • 28/11/2023

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2566

  • 27/11/2023
Top