ข่าวสารและกิจกรรม

สัปดาห์กิจกรรม Energy On Tour วันที่ 4-8 กันยายน 2566

  • 05/09/2566
เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการร่วมกับหลักสูตรสิ่งแวดล้อม โรงเรียนโสมาภา ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566

  • 04/12/2566

กิจกรรมพ่อแม่ครูอาสา ระดับประถมศึกษา เดือน พฤศจิกายน 2566

  • 30/11/2566

ประชุมผู้ปกครอง เตรียมลูกสู่ ป.1

  • 28/11/2566

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2566

  • 27/11/2566
Top