ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการสอบประโยคธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2566

  • 07/12/2566
การสอบประโยคธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2566 วิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรม วิชาพุทธ และวิชาวินัย สอบในสนามหลวง วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 - 15.40 น.

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2567

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2567

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2567

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2567
Top