News & Activities

ภาพบรรยากาศการสอบประโยคธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2566

  • 07/12/2023
การสอบประโยคธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2566 วิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรม วิชาพุทธ และวิชาวินัย สอบในสนามหลวง วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 - 15.40 น.

News Gallery

Other newsView all

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2024

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2024

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2024

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2024
Top