ผลงานและความภาคภูมิใจ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

  • 21/02/2566
  • แชร์ :
เด็กหญิงสุทธิลักษณ์   เกษมสุขสถาพร 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
งานนิทรรศการวิชาการ “ปาริชาตชูช่อ 44 ปี มัธยมวัดบึงทองหลางสร้างคนดี”ประจำปีการศึกษา 2565

รางวัลอื่นๆดูทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง นันท์นภัส ฉิมมาลี สอบได้ 100 คะแนนเต็ม READING TEST : RT

  • 29/03/2567

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย นิธิศ เชยชื่นกลิ่น สอบได้ 100 คะแนนเต็ม READING TEST : RT

  • 29/03/2567

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย ณัฐชนนท์ ไกรทอง สอบได้ 98 จากคะแนนเต็ม 100 READING TEST : RT

  • 29/03/2567

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง พิชญดา สัญญาโน สอบได้ 98 จากคะแนนเต็ม 100 READING TEST : RT

  • 29/03/2567
Top