ผลงานและความภาคภูมิใจ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกัลป์ภัทร์ ดิลกธรรมพันธ์ สอบได้ ๑๒๔ คะแนน เป็นอันดับที่ ๗ ของภาค

  • 05/10/2566
  • แชร์ :
ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายกัลป์ภัทร์  ดิลกธรรมพันธ์
สอบได้ ๑๒๔ คะแนน เป็นอันดับที่ ๗ ของภาค
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
วิชาคณิตศาสตร์
โครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ TOP TEST CENTER
ครั้งที่ ๔๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

รางวัลอื่นๆดูทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง นันท์นภัส ฉิมมาลี สอบได้ 100 คะแนนเต็ม READING TEST : RT

  • 29/03/2567

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย นิธิศ เชยชื่นกลิ่น สอบได้ 100 คะแนนเต็ม READING TEST : RT

  • 29/03/2567

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย ณัฐชนนท์ ไกรทอง สอบได้ 98 จากคะแนนเต็ม 100 READING TEST : RT

  • 29/03/2567

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง พิชญดา สัญญาโน สอบได้ 98 จากคะแนนเต็ม 100 READING TEST : RT

  • 29/03/2567
Top