ผลงานและความภาคภูมิใจ

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโสมาภา เด็กชายรัชพล ไกรทอง

  • 04/10/2565
  • แชร์ :
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโสมาภา
เด็กชายรัชพล ไกรทอง
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
มอบถ้วยรางวัลผู้สอบได้คะแนนสูงสุด

สอบได้อันดับที่ 3 ของประเทศ
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)

โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ
วิชา ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2565
แด่
เด็กชายรัชพล ไกรทอง
โรงเรียนโสมาภา 2 กรุงเทพมหานคร
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กันยายน 2565

ประมวลภาพ

รางวัลอื่นๆดูทั้งหมด

รายงานผลประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565

  • 18/07/2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายวรเมธ ถาวรวัฒนสิริกุล สอบได้คะแนนเต็ม 100 (O-NET) ปีการศึกษา 2565 วิชาภาษาอังกฤษ

  • 29/03/2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพนนท์ สุรเกียรติ สอบได้คะแนนเต็ม 100 (O-NET) ปีการศึกษา 2565 วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ

  • 29/03/2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายจีรวิทย์ สนิทใจ สอบได้คะแนนเต็ม 100 (O-NET) ปีการศึกษา 2565 วิชาภาษาอังกฤษ

  • 29/03/2566
Top