ผลงานและความภาคภูมิใจ

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโสมาภา เด็กชายรัชพล ไกรทอง

  • 04/10/2565
  • แชร์ :
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโสมาภา
เด็กชายรัชพล ไกรทอง
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
มอบถ้วยรางวัลผู้สอบได้คะแนนสูงสุด

สอบได้อันดับที่ 3 ของประเทศ
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)

โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ
วิชา ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2565
แด่
เด็กชายรัชพล ไกรทอง
โรงเรียนโสมาภา 2 กรุงเทพมหานคร
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กันยายน 2565

ประมวลภาพ

รางวัลอื่นๆดูทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง นันท์นภัส ฉิมมาลี สอบได้ 100 คะแนนเต็ม READING TEST : RT

  • 29/03/2567

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย นิธิศ เชยชื่นกลิ่น สอบได้ 100 คะแนนเต็ม READING TEST : RT

  • 29/03/2567

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย ณัฐชนนท์ ไกรทอง สอบได้ 98 จากคะแนนเต็ม 100 READING TEST : RT

  • 29/03/2567

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง พิชญดา สัญญาโน สอบได้ 98 จากคะแนนเต็ม 100 READING TEST : RT

  • 29/03/2567
Top