ผลงานและความภาคภูมิใจ

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโสมาภา เด็กชายรัชพล ไกรทอง

  • 04/10/2565
  • แชร์ :
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโสมาภา
เด็กชายรัชพล ไกรทอง
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
มอบถ้วยรางวัลผู้สอบได้คะแนนสูงสุด

สอบได้อันดับที่ 3 ของประเทศ
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)

โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ
วิชา ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2565
แด่
เด็กชายรัชพล ไกรทอง
โรงเรียนโสมาภา 2 กรุงเทพมหานคร
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กันยายน 2565

ประมวลภาพ

รางวัลอื่นๆดูทั้งหมด

โครงการทดสอบความรู้ประจำปีการศึกษา 2565 โดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด

  • 04/11/2565

โครงการทดสอบความรู้ประจำปีการศึกษา 2565 โดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด

  • 04/11/2565

โครงการทดสอบความรู้ประจำปีการศึกษา 2565 โดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด

  • 04/11/2565

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

  • 30/09/2565
Top