News & Activities

คำขวัญวันเด็ก 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

  • 13/01/2023
คำขวัญวันเด็ก 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” สำหรับวันเด็กแห่งชาติของประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีไทย เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498

ขอขอบพระคุณ ไมโล ประเทศไทย (MILO Thailand) ที่มาจัดกิจกรรมดีดี ให้เด็กๆโสมาภา ได้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายแบบง่ายๆ ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 11.00-12.00 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ

News Gallery

Other newsView all

สัปดาห์วันอาเซียน วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566

  • 11/08/2023

กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.10 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 11/08/2023

แข่งขันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • 10/08/2023

กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 10/08/2023
Top