News & Activities

คำขวัญวันเด็ก 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

  • 13/01/2023
  • Share :
คำขวัญวันเด็ก 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” สำหรับวันเด็กแห่งชาติของประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีไทย เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498

ขอบขอบพระคุณ ไมโล ประเทศไทย (MILO Thailand) ที่มาจัดกิจกรรมดีดี ให้เด็กๆโสมาภา ได้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายแบบง่ายๆ ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 11.00-12.00 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ

News Gallery

Other newsView all

รับผลการเรียน รับหนังสือเรียน

  • 25/03/2023

English Day Camp ประถมศึกษา : Cooking คุกกี้ M&M

  • 24/03/2023

ซัมเมอร์คอร์ส English Day Camp อนุบาล : Cooking เมนูคุกกี้

  • 23/03/2023

Summer 66 ระดับอนุบาล 1-3 เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แนวคิดแบบ Active Learning

  • 23/03/2023
Top