News & Activities

พิธีประดับดาว และมอบเครื่องหมายพิเศษ ลูกเสือ - เนตรนารี

  • 23/02/2023
พิธีประดับดาว และมอบเครื่องหมายพิเศษ ลูกเสือ - เนตรนารี ป.1-ป.5 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุดกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ในปีการศึกษา 2565

News Gallery

Other newsView all

สัปดาห์วันอาเซียน วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566

  • 11/08/2023

กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.10 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 11/08/2023

แข่งขันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • 10/08/2023

กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 10/08/2023
Top