News & Activities

จำหน่ายเครื่องแบบ,รับหนังสือเรียน ปี 2566

  • 29/04/2023
การจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน พร้อมรับหนังสือชั้นเรียนใหม่ที่ได้สั่งจองไว้

ท่านผู้ปกครองสามารถเข้ามารับได้ ในวันเสาร์ที่ 29 และ วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 101 และ 106

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 734 8865

News Gallery

Other newsView all

สัปดาห์วันอาเซียน วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566

  • 11/08/2023

กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.10 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 11/08/2023

แข่งขันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • 10/08/2023

กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 10/08/2023
Top