News & Activities

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

  • 29/08/2023
โรงเรียนโสมาภาได้จัดให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง และเพิ่มพูนความรู้นอกห้องเรียนนำมาประกอบการเรียนการสอน และนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ โรงเรียนจึงนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) วันอังคารที่ที่ 29 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 14.00 น.

News Gallery

Other newsView all

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2024

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2024

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2024

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2024
Top