News & Activities

สอบกับหน่วยงานภายนอก (บริษัทเสริมปัญญา) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6

  • 02/09/2023
โรงเรียนโสมาภาร่วมกับบริษัทเสริมปัญญา จัดทดสอบโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2- 6 วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 -12.30 น.

News Gallery

Other newsView all

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2024

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2024

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2024

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2024
Top