News & Activities

สอบ Pre-Gifted&EP ป.2-ป.6 (เฉพาะนักเรียนที่สมัครสอบ)

  • 17/09/2023
โรงเรียนโสมาภาร่วมกับ สำนักงานบัณฑิตแนะแนว จัดทดสอบโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ โครงการ Pre-Gifted&EP ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2- 6 (เฉพาะนักเรียนที่สมัครสอบ) วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 -12.00 น.

News Gallery

Other newsView all

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2024

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2024

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2024

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2024
Top