News & Activities

รับรางวัลหน้าเสาธง รายการ กีฬาสแต็ค และ TOP TEST CENTER

  • 10/11/2023
โรงเรียนโสมาภา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนในการแข่งขันกีฬาสแต็ค และการทดสอบทางวิชาการ โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ ทางโรงเรียนจึงได้จัดพิธีมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่หน้าเสาธง โดยมีท่านอาจารย์อัจฉราวดี คำภานุช ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้มอบรางวัลแก่นักเรียน ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.20 -08.40 น. พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโสมาภาทุกคน ยอดเยี่ยมสุดยอดมาก

News Gallery

Other newsView all

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2024

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2024

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2024

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2024
Top