News & Activities

ประชุมผู้ปกครอง เตรียมลูกสู่ ป.1

  • 28/11/2023
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 17.30 – 18.30 น. ณ ห้องประชุมสมพงศ์ โรงเรียนโสมาภา

โรงเรียนโสมาภาได้เห็นความสำคัญของการเรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2567 โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมเตรียมลูกสู่ ป.1 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อม ด้านทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ รวมทั้งเป็นการเตรียมตัวนักเรียนในการศึกษาระดับประถมศึกษา

News Gallery

Other newsView all

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2024

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2024

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2024

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2024
Top