News & Activities

กิจกรรมพ่อแม่ครูอาสา ระดับประถมศึกษา เดือน พฤศจิกายน 2566

  • 30/11/2023
กิจกรรมพ่อแม่ครูอาสา ระดับประถมศึกษา เดือน พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนโสมาภาขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรพ่อแม่อาสาให้ความรู้กับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากท่านอีกในโอกาสต่อไป

โรงเรียนโสมาภา มุ่งเน้นให้ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ ผ่านการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ ซึ่งเด็ก ๆ จะมีส่วนร่วมด้วยการเลือกสิ่งที่ตนต้องการศึกษา มีความสนใจ เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ จากการทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ และบุคคลรอบ ๆ ตัว

News Gallery

Other newsView all

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2024

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2024

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2024

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2024
Top