News & Activities

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในกิจกรรมวันวชิราวุธ ปีการศึกษา 2566

  • 23/11/2023
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในกิจกรรมวันวชิราวุธ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ร่วมกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.20– 09.10 น. โรงเรียนโสมาภา จัดให้มีกิจกรรมพิธีราชสดุดี ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 เป็นผู้ก่อตั้งลูกเสือไทย ดังนั้น ทางโรงเรียนโสมาภา จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมพิธีราชสดุดีขึ้น โดยมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และทำความสะอาดห้องเรียน และบริเวณโรงเรียน

News Gallery

Other newsView all

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2024

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2024

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2024

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2024
Top