News & Activities

บรรยากาศการสอบภาคความรู้ ครั้งที่ 3/2566 (วันแรก) ระดับชั้น ป.1 - ป.6

  • 22/12/2023
โรงเรียนโสมาภากำหนดการสอบภาคความรู้ ครั้งที่ 3/2566 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 และ วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566

News Gallery

Other newsView all

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2024

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2024

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2024

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2024
Top