Prides & Awards

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโสมาภา ปี 2565

  • 10/03/2022
  • Share :

โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องพิเศษ

Gallery

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโสมาภา ปี 2565

  • 25/03/2022

รับรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ ด.ญ.วจนรจน์ เพ็ชรสุวรรณ ป.3/2

  • 30/06/2021
Top